Yayın İlkeleri

İnternet Bilinci Geliştirme
Çelikhan Haber, internet ve teknolojinin doğru kullanılması, en üst düzeyde faydalanılması amacıyla bilgilendirici ve eğitici yayınlar yapar.

Bilgi, Doküman ve Arşiv Kullanımı
Çelikhan Haber, aksi sabit olaylarla ilgili haberi düzeltmeyi, gerekirse haber, fotoğraf ve görüntüyü yayından kaldırmayı taahhüt eder.

Çok Seslilik ve Katılımcı Yayıncılık
Çelikhan Haber, okuyuculara görüşlerini kamuoyu ile paylaşma fırsatı sunar, farklı görüşleri ve konu ile ilgili tüm bakış açılarını yansıtır.

Eğitici olmak
Çelikhan Haber, bilginin evrenselliğine inanır ve toplumun gelişmesi için eğitici yayınlar yapar.

Cevap Hakkına Saygı
Çelikhan Haber, iddia ve ithamlara karşı, taraflara cevap hakkını en hızlı ve doğru biçimde kullanma fırsatı sunar.

Önyargısız Yaklaşım
Çelikhan Haber, haberin araştırılmasından sunumuna kadar her aşamasında önyargılardan arınmış, saplantısız bir yaklaşım sergiler.

Doğruyu Arama Kaygısı
Çelikhan Haber, olayları tüm yönleriyle irdeleyip, kamuoyu algısının doğru şekilde oluşmasını sağlar.

Öncü olmak
Çelikhan Haber, internet haberciliğinin özündeki sürekli değişim ve gelişim sürecini destekler ve öncülük eder.

Güvenilirlik
Çelikhan Haber, kendine duyulan güvenin sorumluluğunu üstlenir ve bu güveni korumak için çalışır.